Call Us: +30-210-3648111  -

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 22000:2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 22000:2018


Τι είναι;

iso22000-2018.jpgΗ βεβαίωση συμμόρφωσης ISO 22000:2018 χορηγείται σε επιχειρήσεις μετά από την ανάπτυξη διαδικασιών, διεξαγωγή ενεργειών ή διορθωτικών ενεργειών συμμόρφωσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ΣΔΑΤ) με βάση το πρότυπο ISO 22000:2018.

To ISO 22000:2018 είναι ένα πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

Το Διεθνές αυτό πρότυπο αντιμετωπίζει μόνο θέματα ασφάλειας τροφίμων και στην ουσία αποτελεί την εξέλιξη των αρχών HACCP καθιερώνοντας ως επιπλέον βασικά στοιχεία:
• την ύπαρξη βασικών συνθηκών και δραστηριοτήτων για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος (προαπαιτούμενα).
• την καθιέρωση διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση και επικαιροποίηση του συστήματος.
• την αποτελεσματική επικοινωνία των επιχειρήσεων στην αλυσίδα των τροφίμων με προμηθευτές, καταναλωτές, συμβούλους, αρμόδιες αρχές και κάθε οργανισμό που μπορεί να επηρεάζει το σύστημα διαχείρισης της επιχείρησης.


Σε ποιους απευθύνεται;

Η βεβαίωση συμμόρφωσης ISO 22000:2018 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς της αλυσίδας των τροφίμων, όπως: οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, τα εστιατόρια εντός ξενοδοχειακών καταλυμάτων, επιχειρήσεις που παράγουν/ επεξεργάζονται / αποθηκεύουν / μεταφέρουν / διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων συμπεριλαμβάνοντας τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές εξοπλισμού, συσκευασίας, καθαριστικών, υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών που μπορεί να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.

Ταιριάζει κυρίως στις επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων που επιδιώκουν να εφαρμόσουν, πέραν των νομικών απαιτήσεων, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και να αποκτήσουν βεβαίωση συμμόρφωσης ISO 22000:2018.


Πώς υλοποιείται;

Η βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 χορηγείται στην επιχείρηση μετά την αξιολόγηση από τον Επιθεωρητή της MTC και υπό την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσής της επιχείρησης με το εν λόγω πρότυπο. Η ισχύς της είναι ετήσια με την προϋπόθεση επιτυχούς διενέργειας των μηνιαίων επιτηρήσεων από τον επιθεωρητή της MTC. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί τα κριτήρια του προτύπου ISO 22000:2018, τότε η βεβαίωση συμμόρφωσης ανακαλείται και παύει να ισχύει.


Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της βεβαίωσης συμμόρφωσης ISO 22000:2018 ;

Η επιλογή βεβαίωση συμμόρφωσης ISO 22000:2018 της MTC, από μία εταιρεία :
• Συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της εμπιστοσύνης από τον καταναλωτή, επισκέπτη και όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη.
• Προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε εταιρεία μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα μας (brandname) και αναδεικνύει τη δέσμευσή του να παρέχει ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες που προστατεύονται από την έκθεσή τους σε απειλές,
• Ενισχύει τη στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων ώστε να υπερτερεί έναντι του ανταγωνισμού, γεγονός που είναι εμφανώς αντιληπτό στους πελάτες.

Πλέον των παραπάνω λόγων, η προστιθέμενη αξία που μπορεί να επιφέρει ένα «τρίτο μάτι» με τη βεβαιωμένη εφαρμογή ενός συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και των συνθηκών διαχείρισης των τροφίμων μιας επιχείρησης.