Call Us: +30-210-3648111  -

Εκπαίδευση & πιστοποίηση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων

Τι είναι;

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων στις αρχές της Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων αποτελεί νομική υποχρέωση, όπως προκύπτει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 (Παράρτημα ΙΙ κεφ. XII) και το άρθρο 9 της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017).

Τα σεμινάρια αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/τ.Β΄/17-8-2007).

 

Πώς υλοποιείται;

Ο πιστοποιημένος σύμβουλος πραγματοποιεί σεμινάριο εκπαίδευσης των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με οπτικοακουστικά μέσα, ενώ στη διάρκεια της διατίθεται στους εργαζομένους σχετικό εγχειρίδιο. Η διάρκεια της εκπαίδευσης υπολογίζεται σε 10 ώρες και με την ολοκλήρωσή της χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης σε κάθε εκπαιδευόμενο.